Kontrol

Har du fået en kontrolafgift?

Kontrol!

Vores Kontrolgruppe står for den overordnede kontrol af vores centre, og tjekker op på at alle overholder vores simple regler og vilkår - specielt for adgang, oprydning o.lign.

Du finder vores regler nederst på hjemmesiden.

Har du modtaget en kontrolafgift, for overtrædelse af vores regler, og ønsker du at klage over den, så kan du bruge nedenstående klagefunktion.

Ønsker du ikke at klage, men blot ansøge om at få afgiften reduceret af personlige årsager, så kan du benytte nedenstående funktion.

Bemærk at klage- og ansøgningsfunktionerne ikke kan benyttes til generelle spørgsmål, men udelukkende til at oprette en klage, eller en ansøgning om nedsættelse, over en allerede udstedt afgift.

Når klagen, eller ansøgningen er behandlet, vil du modtage et svar. Der kan gå op til 14 dage før du hører mere, og afgørelsen kan ikke ankes. Er du stadig uenig, vil sagen gå til civilretten, hvor en dommer vil afgøre sagen (med omkostninger til følge).

Vores kontrolgruppe består af eksterne kontrollører, som udelukkende sidder med overvågning, og kontrol af vores centre. Kontrolgruppen kan udelukkende kontaktes via denne formular. De kan ikke kontaktes telefonisk.

Har du oplevet noget i et af vores centre, som du mener at Kontrolgruppen bør kigge på (f.eks. snyd med adgang, hærværk eller manglende oprydning til gene for andre), så bedes du klikke på "Whistleblower" knappen.

Image

Tjek her først!
FAQ

Få svar på ofte stillede spørgsmål
og ikke gyldige klageårsager.

Find dit svar her

Vil du klage over kontrolafgiften?

Uenig med kontrolgruppens afgørelse,
så udfyld klageformularen.

Send klage

Ønsker du nedsættelse?

Ønsker at anmode om nedsættelse af din kontrolafgift, så brug denne formular.

Ansøg