Retningslinjer for konkurrencer


Local Fitness ApS – Retningslinjer for konkurrencer

  •  Medarbejdere og samlevere ved Local Fitness ApS, må ikke deltage. 
  • Du kan ikke bytte præmien til kontanter eller andre produkter. 
  • Du må kun deltage én gang pr. konkurrence. Flere tilmeldinger kan medføre, at samtlige af dine tilmeldinger bliver ugyldige. 
  • Retten til gevinsten fra vores julekalender bortfalder pr. 31/12-20, hvis vi ikke har hørt fra vinderen.

Local Fitness ApS har ret til at anvende uploadede billeder i forbindelse med offentliggørelse af dit navn, hvis du vinder en konkurrence. Local Fitness ApS forbeholder sig retten til ikke at udlevere den vundne præmie, hvis deltageren ikke opfylder de betingelser, vi nævner. 

Local Fitness ApS forbeholder sig retten til, når som helst, at indstille, ændre eller udsætte konkurrencen (samt alle præmier), hvis der er grunde til, at vi ikke kan gennemføre konkurrencen som beskrevet. 

Ved deltagelse i konkurrencen accepterer du, at Local Fitness ApS gemmer de afgivne oplysninger til brug for lodtrækning. Vi videregiver ikke og sælger ikke oplysningerne til tredjepart. 

Local Fitness ApS påtager sig ikke ansvar vedrørende præmien, i forhold til mangler eller produktansvar.