Firmaaftale A

Firmaaftale A

mellem Local Fitness kæden og køber:


  Køber accepter betingelser og vilkår for firmaaftale A


  Betingelser og vilkår for firmaaftale A

  § 1 – Aftalens formål:
  Virksomheden indgår hermed aftale om træning i Local Fitness kæden til sine ansatte. Aftalen indeholder fri afbenyttelse af både fitness og hold i hele centrenes åbningstid. En forudsætning for oprettelse af aftalen, er at virksomheden har mindst fem medarbejdere klar til indmeldelse ved oprettelse. Hvis medlemstallet på aftalen på et tidspunkt kommer under 5 medlemmer, varsles den opsagt (med en frist for nytilmeldinger), og ved opsigelse vil medlemmerne overgå til alm. "Træn i alle centre" medlemskaber.

  § 2 - Priser:
  Virksomheden har i aftale-perioden mulighed for at lade sine ansatte købe medlemskab (via DIBS) til specialpris. Priser ud fra følgende model:
  Firmaaftale A: Ingen måneders binding på medlemskab. For priser på oprettelse og medlemskab, se prisliste.

  § 3 - Vilkår:
  Ansatte skal selv stå for tilmelding via hjemmesiden (findes under priser/firmaaftale). Dokumentation for ansættelse skal fremsendes ved tilmelding (lønseddel el. anden dokumentation), hvilket medarbejderen selv skal gøre via formularen "Send dokumentation" nederst på hjemmesiden.
  Virksomheden forpligter sig ikke til andet end verificering af personer på opfordring fra Local Fitness, samt at synliggøre/reklamere aftalen ud til sine ansatte. Vi leverer infomateriale.

  Tilmeldt medarbejdere bliver medlem på samme vilkår som Local Fitness kædens øvrige medlemmer. Dvs. at de frit kan benytte alle centre i den fulde åbningstid, samt benytte sig af både hold-træning samt fitness. De tilmeldte medarbejdere skal overholde Local Fitness kædens generelle regler og vilkår ved benyttelse af centrene. Såfremt disse ikke overholdes, kan Local Fitness bortvise det enkelte medlem.

  Eventuelle bøder (f.eks. for manglende eller for sent fremmøde) tildeles medlemmet. Det er ikke tilladt for Køber at godkende personer som ikke er ansat i virksomheden der har firmaaftalen. Tilmeldes personer der har medlemskab hos Local Fitness i forvejen, kan det gamle medlemskab opsiges efter gældende regler, hvilket medlemmet selv skal gøre via Selvbetjening på hjemmesiden.

  Eventuelle prisstigninger varsles tre måneder i forvejen, overfor medlemmerne.

  § 4 – Varighed: Aftalen med virksomheden er løbende, og kan opsiges af begge parter til den 1. i en måned, med et varsel på 3 måneder.