FAQ - Ofte stillede spørgsmål


Her finder du svar på dine spørgsmål

Vælg emne du ønsker at vide mere om, og find den hjælp du har brug for.

 • Hvordan opretter jeg et medlemskab?

  Medlemskaber skal altid oprettes via hjemmesiden.
  Her vælger du ”Bliv medlem”, og finder det center du ønsker at blive medlem i. Selvom du er medlem i et center (stamcenter), har du med de fleste medlemskaber, stadigvæk adgang til at træne i hele kæden.
  Det er vigtigt at du indtaster dine informationer 100% korrekt, da fejlindtastning kan vanskeliggøre adgang for dig.

 • Hvordan opsiger jeg mit medlemskab?

  Man opsiger sit medlemskab ved at logge ind på ”Min profil” på hjemmesiden. Her klikker du på menupunktet ”Medlemskab” og kan bruge opsigelsesknappen.

 • Har jeg et opsigelsesvarsel eller binding på mit medlemskab?

  Ja, alle løbende medlemskaber har et opsigelsesvarsel på løbende måned + 1 måned.
  Dvs. at hvis du f.eks. opsiger dit medlemskab den 14. januar, så er du medlem indtil den 1. marts, og den sidste betaling er dermed i februar måned.
  På nogle medlemskaber kan der være en periode (bindingsperiode) hvori medlemskabet ikke kan opsiges. Dette fremgår meget tydeligt ved oprettelse af det pågældende medlemskab. På disse medlemskaber, gælder opsigelsesvarslet først når bindingsperioden er ovre.
  Når du bruger opsigelsesknappen på ”Min profil”, vil den automatisk give dig mulighed for at opsige til den tidligste mulighed ift. opsigelsesvarslet.

 • Hvordan ved jeg at min opsigelse er modtaget?

  Når du har brugt knappen til opsigelse, kan du se at medlemskabet nu har fået en slutdato. Dette er din bekræftelse på at opsigelsen er aktiv.

 • Kan jeg opsige medlemskabet for en jeg betaler for?

  Nej, det skal du få vedkommende til at gøre via ”Min profil” på hjemmesiden.

 • Kan jeg sætte mit medlemskab i bero?

  Ja, det kan du hvis dit medlemskab giver dig adgang til bero (fremgår ved oprettelse).

 • Hvordan sætter jeg mit medlemskab i bero?

  Det gør du ved at logge ind på ”Min profil” på hjemmesiden. Her klikker du på ”Medlemskab”, og vælger ”bero”. Du kan nu sætte dit medlemskab i bero 14 dage ad gangen, max 4 gange om året.

 • Koster det noget at sætte i bero?

  Ja, der er et gebyr på kr. 25,- pr. periode på 14 dage du sætter det i bero. Gebyret bliver trukket automatisk ved næste trækning, men du bliver ikke opkrævet alm. medlemskontingent i beroperioden.

 • Jeg har sat mit medlemskab i bero i en periode som jeg allerede har betalt for?

  Hvis du sætter et medlemskab i bero i en periode du allerede har betalt for, så vil det overskydende kontingent blive indsat på dit medlemskab, som dermed gør at du bliver trukket det mindre næste gang der trækkes penge.

 • Jeg har opsagt mit medlemskab, og vil gerne sætte det i bero, men kan ikke finde knappen?

  Nej, for man kan desværre ikke sætte sit medlemskab i bero i en opsigelsesperiode.

 • Kan jeg selv betale for mit medlemskab hvis jeg er under 18 år?

  Nej, det må du desværre ikke. Du skal blot angive en såkaldt ”anden betaler” når du melder dig ind. Systemet vil selv spørge efter disse informationer, hvis det kan se at du er under 18 år.
 Det er vigtigt at personen der sættes på som anden betaler, er indforstået med dette, da denne person kommer til at hæfte økonomisk for hele dit medlemskab.

 • Jeg er anden betaler for mit barn, som nu endelig er blevet 18. Kan vi så skifte betaler, så det selv betaler?

  Nej desværre. Dit barn skal selv opsige sit medlemskab via ”Min profil” på hjemmesiden, og oprette et nyt medlemskab, hvor han selv står som betaler.
  
Man kan dog sagtens fortsætte med en anden betaler, selvom man er blevet 18 år (f.eks. hvis man ikke kan få det medlemskab man har nu, igen)

 • Jeg får ikke brugt mit medlemskab mere. Kan jeg få det ændret så min ven kan bruge det i stedet?

  Nej desværre. Medlemskaber er personlige, og kan derfor ikke overdrages. Din ven er nødt til at oprette sit eget medlemskab via hjemmesiden under ”Bliv medlem”.

 • Forskellige firmamedlemskaber

  Local Fitness tilbyder to forskellige aftaler for virksomheder og den medarbejder. Se mere på hjemmesiden under ”Firmaaftaler”.

 • Har mit firma en aftale hos jer?

  Har din virksomhed en aftale, hvor du som medlem får rabat på dit medlemskab, finder du tilmelding på her hjemmesiden. Vælger du ”Bliv medlem”, og finder det center du ønsker at blive medlem i, klik på ”Tilmeld dig via firma-aftale”, find din virksomhed og tilmeld dig.
  Har din virksomhed en aftale, hvor de betaler for dig, skal du kontakte den ansvarlige og få vedkommende til at oprette dig. Husk du selv er ansvar for fremmøde ved hold og at overholde vores regler og du af den grund huske at autorisere et betalingskort.

 • Mit firma ønsker en aftale, hvordan gør jeg?

  På hjemmesiden finder du alle oplysninger vedr. firmaaftaler, vilkår og betingelser samt formular til tilmelding. Se mere under ”Firmaaftaler”.

 • Hvornår skal jeg sende dokumentation?

  Har du oprettet dig på et medlemskab, hvor det påkræves der skal fremsendes bevis, skal dette sendes. Det gøres via vores hjemmeside under ” Send dokumentation ”

 • Hvordan sender jeg dokumentation?

  Du fremsender bevis ved at uploade et billede via vores hjemmeside under ” Send dokumentation”
  Som studerende er det et billede af dit studiekort eller su-udbetaling.
  Som pensionist er det et billede af dit pensionistkort
  Som medarbejder et billede af medarbejderkort, ansættelseskontrakt eller seneste lønseddel (løndata må gerne overstreges)

 • Jeg har ikke noget bevis?

  Har du ikke noget bevis skal det fremskaffes. Studiekort kan skaffes på skolen, pensionistbevis kan fås på borgerservice.

 • Jeg er anden betaler – Kan jeg fremsende bevis for vedkommen jeg betaler for?

  Ja, det kan du. Du kan uploade bevis på hjemmesiden under ” Send dokumentation”.

 • Hvad sker der hvis der ikke fremsendes dokumentation?

  Modtages der ikke dokumentation ændres medlemskabet alm. ”Træn i alle centre” til alm. Pris + oprettelsesgebyr.

 • Hvordan tilmelder jeg mig på ny?

  Der er to muligheder for at tilmeld dig på ny:

 • Log in via ”Min profil” under medlemskab kan der købes nyt medlemskab

 • Find det ønskede medlemskab på hjemmesiden under ”Bliv medlem” og indtast dit gl. medlemsnummer

 • Tidligere bortvist, karantæne?

  Er du tidligere bortvist eller har fået karantæne skal du kontakte vores kundeservice inden indmeldelse på ny.

 • Udmeldt pga. manglende betaling?

  Har du været udmeldt pga. manglende betaling skal alt gæld være betalt inden du kan oprette et gyldigt medlemskab.


 • Forskellige firmamedlemskaber

  Local Fitness tilbyder to forskellige aftaler for virksomheder og den medarbejder. Se mere på hjemmesiden under ”Firmaaftaler”.

 • Har mit firma en aftale hos jer?

  Har din virksomhed en aftale, hvor du som medlem får rabat på dit medlemskab, finder du tilmelding på her hjemmesiden. Vælger du ”Bliv medlem”, og finder det center du ønsker at blive medlem i, klik på ”Tilmeld dig via firma-aftale”, find din virksomhed og tilmeld dig.
  Har din virksomhed en aftale, hvor de betaler for dig, skal du kontakte den ansvarlige og få vedkommende til at oprette dig. Husk du selv er ansvar for fremmøde ved hold og at overholde vores regler og du af den grund huske at autorisere et betalingskort.

 • Mit firma ønsker en aftale, hvordan gør jeg?

  På hjemmesiden finder du alle oplysninger vedr. firmaaftaler, vilkår og betingelser samt formular til tilmelding. Se mere under ”Firmaaftaler”.


 • Hvordan betaler jeg min gæld?

  Du kan betale din gæld, via ”Min profil” på hjemmesiden

 • Jeg er blevet opkrævet mere end jeg plejer, hvorfor?

  Det kan skyldes flere ting:

  1. Du har fået en eller flere bøder for ikke at have fremmødt på hold

  2. Du har taget sol

  3. Købt varer

  4. Du er blevet opkrævet en kontrolafgift

  5. Dit medlemskab har ændret pris – Har du været meld ind på en kampagne eller tilbud hvor medlemskabet stiger efter en givende periode.

 • Min betaling er afvist, hvad gør jeg?

  Du logger ind via ”Min profil” på hjemmesiden og betaler din gæld.

 • Jeg har modtaget en rykker, hvorfor?

  Du har ikke betalt til tiden, derfor modtager du et rykkergebyr

 • Jeg har fået nyt betalingskort, hvad gør jeg?

  Log ind via ”Min profil” i menuen profil kan du ændre betalingskort

 • Jeg har penge tilgode, kan jeg få dem udbetalt?

  Som udgangspunkt vil vi helst indsætte dem på din konto, så du opkræves det mindre måneden efter. I enkelte tilfælde er det muligt at få penge udbetalt. Kontakt kundeservice vedr. dette.

 • Brev fra inkasso, hvad gør jeg?

  Log ind på ”www.minesager.dk” med de oplysninger der står i det modtaget dokument. Herinde kan du se oplysninger om din sag, starte betaling, mulighed for at oprette en betalingsaftale m.m.

 • Hvordan kan jeg kontaktinkassoafdelingen?

  Har du spørgsmål til din inkassosag skal du kontakte inkasso@localfitness.dk Husk at oplyse dit sagsnummer.


 • Hvordan virker dørsystemet?

  Se vejledningen ved døren og på hjemmesiden – Her er både beskrivelse og video der forklarer hvordan du skal gøre. Se vores Fingerscanner guide”eller se vores videoguide.

 • Kan jeg undgå fingerscanning?

  Det er muligt at få adgang til vores centre ved at benytte dit medlemsnummer og de sidste 4 cifre i dit cpr. nr.

 • Har i nu mit fingeraftryk?

  Nej, Vores dørenheder tager ikke aftryk af hele din finger men udvælger flere punkter af din finger. Derfor kan din fingerscanning ikke bruges til andet end vores enheder.

 • Hvordan får jeg en ny scanning af min finger?

  Du udfylder formularen på hjemmesiden under ”Ny scanning” og bestiller hermed en nulstilling af dit fingeraftryk.

 • Jeg modtager fejl ved dør enheden, hvad gør jeg?

  Læs eller se vores Fingerscanner guide” grundigt og følg den – Oplever du stadigvæk fejl kan det skyldes flere ting:

  1. Du har ikke en lovlig adgang til vores centre

  2. Du anvender forkert informationer

  Mener du der er fejl i enheden kontakt kundeservice

 • Kan jeg dele min adgang med andre?

  NEJ, det må du ikke, din adgang er personlig og det koster dig en kontrolafgift at dele adgang med andre.


 • Jeg har givet andre adgang, men de var medlem.

  Det er ikke tilladt at give andre personer adgang til centrene. Hvert medlem SKAL bruge sin egen personlige adgang. Årsagen til dette er, at alle adgang bliver kontrolleret af Kontrolgruppen, og de kan naturligvis ikke vide om personen du medtager er medlem eller ej, og iværksætter derfor en mere omfattende kontrol af din adgang. Udgiften til dette arbejde er stor, og derfor pålægges alle der giver andre adgang, en kontrolafgift

 • Jeg har "lånt" mine adgangsoplysninger ud til en ven.

  Det er på ingen måde tilladt at give andre personer adgang til centrene. Alle skal bruge sin egen adgang - som naturligvis er personlig.  At dele sin adgang med andre, er at sidestille med bedrageri, og ved anmeldelse til Politiet, bliver det straffet med en bøde på kr. 5.000,-, samt en plet på straffeattesten som står i 5 år.

 • Jeg har taget en ven med til træning, men han skulle bare prøve.

  Det er ikke tilladt at give andre adgang til centrene. Alle medlemmer skal benytte sin egen adgang.  Ønsker man at prøve centret (prøvetræning), så kan man evt. komme i centret når der er bemanding, hvor centerlederen ofte lader ikke-medlemmer prøve at træne.  Ønsker man at prøve centret udenfor bemandingstid, så skal man blot købe en enkelt adgang via hjemmesiden. Man får straks tilsendt en adgang på både SMS og mail, som man kan benytte som alle andre.

 • Jeg er ikke medlem, men står som betaler for et medlem.

  Som betaler for et medlem, hæfter du for de køb medlemmet foretager. Herunder også de kontrolafgifter som vedkommende måtte få, ved overtrædelse af vores regler

 • Jeg har fået en afgift for manglende oprydning eller udkørende tekniker/genetablering af installationer. Hvad er det?

  Jf. centrenes regler, så er alle medlemmer pålagt at rydde op efter sig selv. Det vil sige at du skal lægge vægte, skiver, bænke, elastikker, måtter, etc. tilbage på deres pladser, når du er færdig med det. Gør du ikke det, er det til gene for andre medlemmer, og for nogle måske direkte et problem, da de ikke har kræfter til at løfte dine vægte, bænke mm. Det er heller ikke tilladt at flytte rundt på centrenes møbler og inventar (det ville du jo heller ikke gøre i det lokale supermarked!). Derfor kan vi være nødsagede til at bestille oprydning efter dig. Prisen for dette, findes i vores prisliste nederst på siden. I gentagne tilfælde kan man blive bortvist. Det er, naturligvis, heller ikke tilladt at pille ved/ændre på centrenes tekniske installationer (f.eks. døre, vinduer, AV- og IT usdstyr).

 • Hvorfor må jeg ikke pille ved centrenes installationer?

  Centrene er afhængige af at deres installationer (f.eks. døre, vinduer, AV- og IT-udstyr) kører korrekt, og det kan have store konsekvenser hvis du ændrer på dem. Du kan, udover en afgift for at de skal genetableres (pris findes i prislisten), faktisk risikere et erstatningskrav oveni. Så fingrene væk, og kontakt hellere dit center hvis du har spørgsmål til deres installationer. og iværksætter derfor en mere omfattende kontrol af din adgang. Udgiften til dette arbejde er stor, og derfor pålægges alle der giver andre adgang, en kontrolafgift

 • Jeg har fået en kontrolafgift, og kan godt se at det var forkert. Jeg lover ikke at gøre det igen. Skal jeg stadigvæk betale?

  Ja, det skal du desværre.  Kontrollen af centrene er en bekostelig affære, og vi er nødt til at dække så meget af denne udgift ind som muligt. Derfor krediterer vi sjældent afgifter der er udstedt berettiget.  Hvis du alligevel, af personlige årsager, ønsker at ansøge om nedsættelse af din afgift, så skal du benytte formularen til dette.

 • Jeg har fået én, eller flere kontrolafgifter, som jeg ikke er enig i. Jeg mener at det er en fejl. Hvad gør jeg?

  Vores Kontrolgruppe er erfarne, og skarpe til deres arbejde, men derfor kan de også lave fejl.  Hvis du mener at sagen er en fejl, så skal du bruge klageformularen som du finder på vores ”Kontrol” side under ”Send klage”, til at klage over afgiften.  Det er vigtigt at du skriver klagen så præcist som muligt, da der ikke kan ankes når klagen bliver afgjort.  Det er også vigtigt at du læser, og forstår vores regler og betingelser se dem under ”Reglerne i centrene”, og evt. læser denne FAQ side, så du ikke klager over noget der ikke kan klages over.

 • Jeg er blevet anmeldt til Politiet, hvad gør jeg, og skal jeg stadigvæk betale afgiften?

  Hvis du er blevet anmeldt til Politiet, så er det fordi vi har vurderet at din sag er "grov". 

  Dette er f.eks. hvis: 

  1. Du har givet personer som ikke er medlem, eller som ikke har en gyldig adgang, adgang til vores centre. 

  2. Du har videredelt dine personlige adgangsoplysninger til personer som ikke er medlem, eller som ikke har en gyldig adgang. 

  3. Disse ting straffes hos os med en afgift på kr. 750,-/pr. overtrædelse pr. gang, og hos Politiet med en bøde på kr. 5.000,- for bedrageri (hvilket vil fremstå af din straffeattest i 5 år). 

  4. Du har tilsneget dig adgang til vores centre, uden at have købt, eller have gyldig adgang. 

  5. Dette straffes hos os med en afgift på kr. 750,- til den der har givet dig adgang, eller til dig selv. Hos Politiet straffes det med en bøde på kr. 5.000,- for butikstyveri (hvilket vil fremstå af din straffeattest i 5 år). 

   I begge tilfælde skal du derfor både betale afgiften til os, samt en bøde til Politiet.

 • Jeg har fået én eller flere afgifter. Hvad sker der hvis jeg ikke betaler?

  Kontrolafgifter trækkes som udgangspunkt på dit medlemskab, ved førstkommende kontingenttrækning. Der kan også være tilfælde hvor du skal betale den manuelt. 

  Hvis du betaling ikke modtages, på den ene, eller den anden måde, så vil du blive rykket for gælden på sædvanlig vis, og ved fortsat manglende betaling, vil gælden overgå til inkasso.


 • Jeg har mistanke om at andre snyder. Hvad gør jeg?

  Snyd koster os mange penge årligt.

  Derfor sætter vi stor pris på henvendelser der kan hjælpe til at stoppe problemet. 
  Hvis du har mistanke om snyd, eller kender til konkrete tilfælde, så beder vi dig bruge vores ”Whistleblower” funktion nederst på hjemmesiden. 

  Her kan du gøre Kontrolgruppen opmærksom, og du kan både gøre det anonymt eller ej. Selvom du ikke gør det anonymt, så bliver din henvendelse naturligvis behandlet fortroligt. 

  Vi sætter meget stor pris på din hjælp!


 • Hvordan tilmelder jeg mig et hold?

  Du anvender enten appen eller log in via min profil og tilmelder dig det hold du ønsker

 • Hvordan laver jeg en booking til et event eller en ydelse?

  Du anvender enten appen eller log in via min profil og tilmelder dig den ydelse du ønsker at bruge. Ved enkelte event er der egenbetaling og dermed skal du købe adgang via webshoppen. Dette kan gøres fra min profil eller fra vores hjemmeside eller linket i opslaget om eventet.

 • Hvordan fremmøder jeg til et hold, event eller en behandling?

  Når du ankommer til centeret og registrere din ankomst ved at scanne din finger for at komme ind er du fremmødt. I enkelte tilfælde er der en tidsbegrænsning der gør at du ikke kan fremmøde mere end 3 timer før din bookede aktivitet. Derfor er det nødvendigt at fremmøde igen ved dørenheden. Er du i tvivl om du er fremmødt, spørg din instruktør.

 • Jeg har fået en bøde, hvorfor?

  Du er ikke registeret som fremmødt til en aktivitet. Mener du at bøde ikke er berettiget kontakt kundeservice eller din instruktør.

 • Hvordan afmelder jeg mig et hold, event eller en behandling?

  Har du foretaget en booking til en aktivitet kan du via appen eller min profil afmelde denne igen. Vær opmærksom på afmeldings regler og gebyr.


 • ?

  ...

  ...

 • ?

  ...

  ...

 • ?

  ...

  ...

 • ?

  ...

  ...

 • ?

  ...

  ...

 • ?

  ...

  ...

 • ?

  ...

  ...

 • ?

  ...

  ...

 • ?

  ...

  ...

 • ?

  ...

  ...

 • ?

  ...

  ...

 • ?

  ...

  ...

 • ?

  ...

  ...

 • ?

  ...

  ...

 • ?

  ...

 • ?

  ...

  ...

 • ?

  ...

  ...


 • Kan jeg have en gæst med i centret?

  Ja, det kan du. Vedkommende køber en 1 dags træning via hjemmesiden

 • Kan jeg træne i kortere periode?

  Ja det er muligt at købe adgang i en kortere periode på en dag, en uge eller en måned alt afhængigt af dit behov. Alt kan ses på vores hjemmeside.Fandt du ikke svar på dit spørgsmål, så send
en mail til kundeservice.Vil du gerne ringe til os er det muligt,
Mandag til fredag fra kl. 9 - 13