Firmaaftale B

Firmaaftale B

mellem Local Fitness kæden og køber:


Køber accepter betingelser og vilkår for firmaaftale B

Betingelser og vilkår for firmaaftale B

§ 1 – Aftalens formål:
Køber (virksomhed) indgår hermed aftale om fri træning i Local Fitness kæden til sine ansatte. Aftalen indeholder fri afbenyttelse af både fitness og hold i hele centrenes åbningstid.

§ 2 - Priser:
Køber kan i aftalen-perioden tilmelde sine ansatte i Local Fitness kæden. Køber kan tilmelde det antal ansatte som er aftalt (se muligheder nedenfor). Local Fitness fakturerer Køber det valgte beløb månedsvis forud.

Firmaaftale B (Virksomheden (Køber) betaler):
Ingen binding på medlemmerne.
Oprettelse: kr. 0,-
Max 5 tilmeldes: kr. 999,-.
Max 10 tilmeldes: kr. 1.799,-
Max 15 tilmeldes: kr. 2.399,-
Max 20 tilmeldes: kr. 2.999,-
Over 20 tilmeldes: pris efter aftale.

§ 3 - Vilkår: I aftale-perioden kan Køber til- og afmelde ansatte, op til det valgte antal, uden at der er bindingsperiode eller oprettelsesgebyr på de ansatte. Til- og afmelding af medarbejdere, skal ske via formularen "Tilmeld kommune/erhverv" nederst på hjemmesiden

Tilmeldte medarbejdere bliver medlem på samme vilkår som Local Fitness kædens øvrige medlemmer. Dvs. at de frit kan benytte alle centre i den fulde åbningstid, samt benytte sig af både hold-træning samt fitness. De tilmeldte medarbejdere skal overholde Local Fitness kædens generelle regler og vilkår ved benyttelse af centrene. Såfremt disse ikke overholdes, kan Local Fitness bortvise det enkelte medlem.

Tilmeldes personer der har medlemskab hos Local Fitness i forvejen, kan det gamle medlemskab opsiges efter gældende regler. Der er medlemmet selv der skal opsige dette (gøres via Selvbetjening på hjemmesiden).

Eventuelle prisstigninger varsles tre måneder i forvejen.

§ 4 – Varighed: Aftalen er løbende og uopsigelig i 12 måneder efter datoen for indgåelsen. Herefter kan den opsiges af parterne med et opsigelsesvarsel på løbende måned plus 3 måneder.